_______________________________________________________________________________________________

 

U N D E R V I S N I N G

Tysk

Vi tilbyder tyskundervisning for enhver, uanset alder og indgangsniveau,

dvs. lige fra lektiehjælp for elever i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne
til rollespil for medarbejdere i en virksomhed, der har brug for sprogtræning i kontakten 
med tysktalende forretningsforbindelser.

Undervisningen målrettes mod den enkelte kursists behov,  
og vi tilbyder undervisning af enkeltpersoner såvel som af små grupper.
 

Dansk

Vi tilbyder danskundervisning lige fra lektiehjælp til indvandrere og deres børn 
til avancerede rollespil for udenlandske specialister og erhvervsfolk.

Vi har især erfaring med undervisning af tysk- og engelsktalende kursister.

Undervisningen målrettes mod den enkelte kursists behov, 
og vi tilbyder undervisning af enkeltpersoner såvel som af små grupper.

Baggrunden for vort tilbud er egne sprogstudier på universitetsniveau
i Danmark, Tyskland, USA og Frankrig.
samt mange års undervisningserfaring
bl.a. i gymnasieskolen og på div. erhvervsuddannelser.

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud eller møde: 
karl.hvam@hotmail.com
 
Strandvejen 9B, DK-7800 Skive  (0045) 26 15 57 17
___________________________________________________________________________________________________________________________________